משפטים מעצימים

משפטים מעצימים

דפוסי המחשבה שלנו, הם אלו שיוצרים את המציאות של חיינו.המחשבות שלנו מייצרות רגש, וההתייחסות שלנו לרגש מייצרת פעולותשמתוכן נובעת העשייה שלנו היוצרת את המציאות.כאשר המחשבות שלנו מלוות בחשש, פחד או ספקיש חסמים רגשיים המונעים מאתנו לפעול,ואז אנחנו לא מגשימים את המציאות...